Reduce, Reuse, Recycle – to jsou naše 3R. Jsme celostátní koalice sdružující občanské spolky, zastupitele i běžné občany s vizí odpadového hospodářství v České republice bez dalších spaloven a skládek odpadů, s vizí odpadového hospodářství, které stojí na prevenci vzniku odpadů a jejich maximální recyklací. Od roku 2012 vytváří koalice Pro 3R protiváhu politické a lobbystické snaze o podporu spalování a skládkování odpadu a s ním cenných druhotných surovin či kompostovatelných složek.

 

společné prohlášení členů koalice Pro 3R (PDF)

Koalice Pro 3R podporuje:

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Zvyšování míry materiálové recyklace odpadů
 • Znovuvyužívání materiálů
 • Kompostování bioodpadu
 • Zavedení systému zálohování PET lahví a nápojových plechovek
 • Zavedení poplatku za spalování odpadů, jako je tomu v případě jejich skládkování
 • Rozšíření European Union Emissions Trading System o spalovny odpadů (ZEVO)
 • Zpřísnění měření toxických látek a limitů pro jejich vypouštění u spaloven odpadů (ZEVO)
 • Zavedení veřejně dostupné databáze nakládání se zbytky po spalování odpadů
 • Vytvoření legislativního rámce pro regulaci technologií označovaných jako "chemická recyklace"
 • Zavádění systémů nulového odpadu (tzv. "zero waste")
 • Zavedení systému ekomodulace, tedy ekonomického zvýhodnění výrobků, které jsou šetrnější k životnímu prostředí
 

Koalice Pro 3R nesouhlasí s:

 • Výstavbou dalších spaloven odpadů (ZEVO) v České republice a jejich podporou z veřejných zdrojů
 • Dovozem odpadů do českých spaloven (ZEVO) ze zahraničí
 • Omezováním práva občanů, obcí a spolků účastnit se rozhodovacích řízení
 
 

Kdo jsme?

Koalice Pro 3R je neformálním uskupením občanských spolků, zastupitelů i běžných občanů, kteří jsou kritičtí vůči již několik let sílícímu zájmu o stavbu spaloven odpadů, ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a jim podobných zařízení v České republice. Koalice vznikla v roce 2012, později byla její aktivita utlumena a znovu obnovena v roce 2020. Došlo k tomu především v souvislosti s projednáváním novel dvou, pro odpadové hospodářství České republiky klíčových zákonů, zákona o odpadech a zákona o obalech.

Základní postoje koalice a motivaci jejího založení, respektive obnovení shrnuje společné prohlášení jejích členů. Už samotný název ale dobře vystihuje, o co jde jednotlivým členům koalice především. "3R" v názvu koalice jsou zkratkou pro anglická slova "reduce, reuse, recycle", tedy "redukovat, znovupoužívat, recyklovat", což chceme ve vztahu k odpadům prosazovat především.

Koalice disponuje znalostmi a argumenty z oboru udržitelného systému nakládání s odpady, máme k dispozici příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Koalice zprostředkovává kontakt s českými i zahraničními sítěmi sdružení s podobným programem. V rámci koalice sdílíme zkušenosti z lokálních kampaní a kauz, novinky a aktuality z oblasti nakládání s odpady a podáváme připomínky a podněty ke koncepčním i legislativním materiálům na celostátní, ale příležitostně i na evropské úrovni.

 
 
 
 

Signatáři prohlášení a členové koalice:

 • RNDr. Luboš Beran, Ph.D., zastupitel obce Horní Počaply
 • BcA. Michal Berg, zastupitel města Vsetín, místopředseda spolku Vsetínské fórum a spolupředseda Strany zelených
 • Nikola Carić, předseda spolku Nádech, Ostrava
 • Jiří Čečka, člen Spolku Vysoká
 • Ing. Jan Freidinger, vedoucí kampaní organizace Greenpeace Česká republika
 • Ing. Václav Gavlovský, předseda Spolku FRYGATO - EKO, Karviná
 • Mgr. Marek Gonda, Komňa
 • Ing. Jiří Horák, starosta obce Vysoká nad Labem
 • Mgr. Jan Hrubeš, Most
 • Ing. Pavel Huspeka, Vsetín
 • Ing. Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky v životním prostředí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Ing. Jan Juráš, předseda ZO ČSOP Strakonice
 • Jiří Juška, místostarosta obce Srnojedy
 • JUDr. Petr Kowanda, Mělník
 • Ing. Ivo Kropáček, expert na odpady spolku Hnutí DUHA
 • Ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko
 • PharmDr. Tereza Machová, předsedkyně spolku Herout a zastupitelka obce Heřmanův Městec
 • Bc. Jiří Müller, Domoušice
 • Bc. Sarah Ožanová, koordinátorka projektů programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • David Palán, předseda spolku Asociace pro bezpečné potraviny, zastupitel města
  Chomutov
 • RNDr. Jindřich Petrlík, programový vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Ing. Michal Pokorný, předseda Spolku Vysoká
 • Ing. Jiří Pykal, místopředseda Spolku Javořice
 • Ing. Tomáš Richta, člen spolku Senzorvzduchu a spolupředseda základní organizace Strany zelených v Praze 2
 • Ing. Edvard Sequens, předseda spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
 • Michael Šatník, Varnsdorf
 • Mgr. Miloslava Štěrbová, členka Spolku občanů Permanent, Nymburk
 • Michaela Šťastná, Písek
 • MUDr. Miroslav Šuta, předseda spolku Centrum pro životní prostředí a zdraví
 • Pavel Vodička st., Varnsdorf
 • Kateřina Wagnerová, předsedkyně spolku Pelyněk, Prachatice

web 3r button pridejte se

web 3r button petice novy

Kontakt

Koalice Pro 3R je neformálním uskupením občanských spolků, zastupitelů i běžných občanů. Koalice nemá právní subjektivitu.

Kontaktní osobou koalice je Sarah Ožanová z neziskové organizace Arnika - programu Toxické látky a odpady.

sarah.ozanova@arnika.org, 774 406 825 (číslo do kanceláře Arniky)

 

Logolink ACF