Reduce, Reuse, Recycle – to jsou naše 3R. Jsme celostátní koalice sdružující občanské spolky, zastupitele i běžné občany s vizí odpadového hospodářství v České republice bez dalších spaloven a skládek odpadů, s vizí odpadového hospodářství, které stojí na prevenci vzniku odpadů a jejich maximální recyklací. Od roku 2012 vytváří koalice Pro 3R protiváhu politické a lobbystické snaze o podporu spalování a skládkování odpadu a s ním cenných druhotných surovin či kompostovatelných složek.

 

společné prohlášení členů koalice Pro 3R (PDF)

Koalice Pro 3R podporuje:

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Zvyšování míry recyklace odpadů
 • Znovuvyužívání materiálů
 • Kompostování bioodpadu
 • Zavedení systému zálohování PET lahví a plechovek
 • Zavedení poplatku za spalování odpadů, jako je tomu v případě jejich skládkování
 • Zpřísnění měření toxických látek u spaloven odpadů
 • Zavádění systémů nulového odpadu (tzv. "zero waste")
 • Zavedení systému ekomodulace, tedy ekonomického zvýhodnění výrobků, které jsou šetrnější k životnímu prostředí
 

Koalice Pro 3R nesouhlasí s:

 • Nekoncepční nadkapacitní výstavbou spaloven odpadů, a to i v případě zařízení produkujících teplo nebo elektrickou energii
 • Podporou spaloven z veřejných zdrojů financování
 • Omezováním práva občanů, obcí a spolků účastnit se rozhodovacích řízení
 

O koalici

Koalice Pro 3R je neformálním uskupením občanských spolků, zastupitelů i běžných občanů, kteří jsou kritičtí vůči již několik let sílícímu zájmu o stavbu spaloven odpadů, ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a jim podobných zařízení v České republice. Koalice vznikla v roce 2012, později byla její aktivita utlumena a znovu obnovena v roce 2020. Došlo k tomu především v souvislosti s projednáváním novel dvou, pro odpadové hospodářství České republiky klíčových zákonů, zákona o odpadech a zákona o obalech.

Základní postoje koalice a motivaci jejího založení, respektive obnovení shrnuje společné prohlášení jejích členů. Už samotný název ale dobře vystihuje, o co jde jednotlivým členům koalice především. "3R" v názvu koalice jsou zkratkou pro anglická slova "reduce, reuse, recycle", tedy "redukovat, znovupoužívat, recyklovat", což chceme ve vztahu k odpadům prosazovat především.

Koalice disponuje znalostmi a argumenty z oboru udržitelného systému nakládání s odpady, máme k dispozici příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Koalice zprostředkovává kontakt s českými i zahraničními sítěmi sdružení s podobným programem. V rámci koalice sdílíme zkušenosti z lokálních kampaní a kauz, novinky a aktuality z oblasti nakládání s odpady a podáváme připomínky a podněty ke koncepčním i legislativním materiálům na celostátní úrovni.

 
 
 

Signatáři prohlášení a členové koalice:

 • Veronika Basta, předsedkyně komise ochrany životního prostředí a veřejného pořádku a zastupitelka obce Rovinka, Slovenská republika
 • Nikola Carić, předseda spolku Nádech, Ostrava
 • Jiří Čečka, zástupce Spolku Vysoká
 • Vladimír Dvořák, místostarosta obce Srnojedy
 • Ladislav Hegyi, asistent poslance Evropského parlamentu
 • Darek Horník, zastupitel obce Rybitví
 • Jan Hrubeš, zastupitel města Most
 • Pavel Huspeka
 • Petr Kowanda
 • Ivo Kropáček, expert na odpady Hnutí DUHA
 • Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko
 • Tereza Machová, zástupkyně spolku Herout
 • Jiří Müller
 • Sarah Ožanová, koordinátorka projektů Programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Jindřich Petrlík, vedoucí Programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Michal Pokorný, předseda Spolku Vysoká
 • Jiří Pykal, zastupitel města Telč
 • Tomáš Richta, předseda základní organizace Strany zelených v Praze 2
 • Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Edvard Sequens, předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
 • Miloslava Štěrbová, zástupce Spolku občanů Permanent, Nymburk
 • Michal Tancoš, zástupce serveru PROCHEBSKO.cz

web 3r button pridejte se

web 3r button petice novy

 

Kontakt

Koalice Pro 3R je neformálním uskupením občanských spolků, zastupitelů i běžných občanů. Koalice nemá právní subjektivitu.

Kontaktní osobou koalice je Sarah Ožanová z neziskové organizace Arnika - programu Toxické látky a odpady.


sarah.ozanova@arnika.org, 774 406 825