Reduce, Reuse, Recycle – to jsou naše 3R. Jsme celostátní koalice sdružující nevládní organizace, spolky a občanské iniciativy, s vizí odpadového hospodářství v ČR bez dalších spaloven a skládek odpadů, s vizí odpadového hospodářství, které stojí na prevenci vzniku odpadu a maximální recyklaci odpadu. Od roku 2012 vytváří koalice PRO 3R protiváhu politické a lobbystické snaze o podporu spalování a skládkování odpadu a s ním cenných druhotných surovin, či kompostovatelných složek.

 kompletní prohlášení koalice (PDF) 

Novinky

Koalice PRO 3R nabízí svým členům silné znalostní zázemí v oblasti odpadového hospodářství a technologií likvidace odpadu i příkladů dobré praxe v odpadovém hospodářství. Koalice může zaštítit Vaše aktivity v této oblasti, zprostředkovat kontakty a to na národní i mezinárodní úrovni. Koalice je silným hráčem při prosazování odpadového hospodářství šetrného k přírodě a zdraví na lokální i státní úrovni.

V rámci koalice funguje sdílení novinek a aktuálních informací ze zájmové oblasti. Koalice pravidelně poskytuje rešerši mezinárodního dění z oblasti udržitelného odpadového hospodářství. Členům nabízíme bezplatné vědomostní semináře a workshopy či tematické exkurze.

Nabízíme bezplatné členství spolkům a občanským iniciativám, které souhlasí s prohlášením koalice a jsou ochotni respektovat pravidla fungování koalice.

Koalice nabízí možnost dvojího členství - řádné a přidružené. Dvojmost byla navržena zejména kvůli metodě rozhodování koalice. Veškeré kroky koalice jsou vázané na konsenzus všech řádných členů koalice. Řádní členové koalice tedy rozhodují o dalších krocích, o budoucím směřování i o přijímání nových členů. Více viz pravidla fungování koalice.    

V případě zájmu o členství či další informace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu, kterou je Matěj Man. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 115 436

web 3r button pridejte se

web 3r button petice

 

Kontakt

Koalice PRO 3R je volným uskupením občanských iniciativ. Koalice nemá právní subjektivitu.

Kontaktní osobou koalice je Matěj Man.
matej.man@arnika.org, 724 115 436

logophaweb 3r loga nadace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz